error_reporting(0); august 2017 – Acte Auto Leo

Menu Close

Month: august 2017

Q&A Acte Auto Leo – 29.08.2017

Cititorii întreabă, Acte Auto Leo răspunde

Din campaniile de promovare Acte Auto Leo, am selectat, pentru tine, cele mai interesante și mai “fierbinți” chestiuni legate de actele auto. Ele reprezintă, de fapt, comentariile și raspunsurile noastre la postarile de pe pagina de Facebook Acte Auto Leo si le redăm mai jos, astfel încât să îți fie de folos în hățișul birocratic al serviciilor de înmatriculări din România. Printre ele, poate regăsești și o împrejurare specifică ție, la care să găsești răspuns.

Mulțumim anticipat celor care ne-au acordat încredere și ne-au adresat cuvântul direct în postare.

 

Puteți accesa postarea originală la linkul de mai jos.

Ai cumpărat o mașină? Ești obligat să o înmatriculezi în următoarele 90 de zile, altfel riști amenzi și radierea.

Mulți români cumpără mașini fără să facă actele. Astfel vânzătorul riscă să primească toate amenzile pe care noul proprietar le încasează (rutiere, rovinieta, parcare), dar și plata impozitului anual, iar noul proprietar riscă oprirea în trafic și amendarea de către poliție cu până la 2.000 de lei.

Pentru îndreptarea situației, Guvernul României a aprobat vineri, 18.08.2017 ordonanța de urgență prin care în termen de 90 de zile de la radierea mașinii de către vânzător, noul proprietar este obligat să înmatriculeze autovehiculul pe numele său.

Ordonanța reglementează actorii implicați în aplicarea legii (primării, administrații financiare și poliție), colaborarea dintre insituții și rolurile fiecăruia în aplicarea amenzilor. Astfel primăriile sau administrațiile financiare furnizează datele primite poliției care te poate opri în trafic și amenda special pentru acest lucru. Iar dacă ai depășit termenul de 90 de zile, înmatricularea se suspendă de drept până la data transcrierii transmiterii dreptului de proprietare.

De asemenea, pentru vehiculele a căror ITP expiră sau a fost anulată înainte de data de 20 mai 2018 (data aplicării ordonanței), se suspendă de drept înmatricularea.

why longevity experts say you should get in the habit of sitting on the floor stanozolol for sale 21 creative consequences for kids – imom

Acte Auto Leo a analizat textul noii Ordonanţe pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobată de Guvernul României, în ședința din 18.08.2017, și a identificat existența și a altei variante pentru evitarea amenzilor.

Astfel, Serviciile de înmatriculări sunt obligate sa efectueze o operațiune numită „Adăugare de mențiuni în baza de date” care este creată special pentru această situație. Scopul este acela de a crea obligativitatea DRPCIV de a ține evidența transferurilor de proprietate auto.

În software-ul idCloud – Platforma All-in-One Acte Auto, cu care operează Acte Auto Leo, există o cerere specială pentru această operațiune, accesibilă din submeniul creează “Document nou”. Astfel, clienții biroului nostru de acte auto sunt acoperiți.

Totuși, pentru a evita această situație neplăcută, mai ales că ordonanța de urgență este proaspăt aprobată, vă recomandăm serviciul de reprezentare Acte Auto Leo de aici, special conceput pentru această împrejurare.

Redăm mai jos textul Ordonanței și adnotările Acte Auto Leo pentru o imagine cât mai clară asupra noii ordonanțe.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

Ordonanţă

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VI poz. 1 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Art. I. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 1. La articolul 6, după punctul 29 se introduce un nou punct, pct. 291, cu următorul cuprins:

„291. suspendarea înmatriculării – operaţiune administrativă care constă în interzicerea temporară a dreptului de a pune în circulaţie şi a utiliza un vehicul pe drumul public;”

 1. Articolul 10 se modifică după cum urmează:

„(1) Este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din

punct de vedere tehnic, a celor neasigurate obligatoriu de răspundere civilă auto pentru pagube produse terților prin accidente de circulație, a celor pentru care a intervenit suspendarea înmatriculării, precum și a vehiculelor înregistrate al căror termen de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice a expirat ori este anulată.

(2) Constatarea deficiențelor vehiculelor se face de către poliţia rutieră, iar verificarea stării tehnice a vehiculelor aflate în trafic pe drumurile publice se face de către poliţia rutieră, împreună cu instituţiile abilitate de lege.”

 1. La articolul 11, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) În cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se înscriu în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate constituit de Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor simultan cu menționarea încetării calităţii de titular al înmatriculării a fostului proprietar. Pentru realizarea acestei operaţiuni, noul proprietar este obligat să solicite autorităţii competente de înmatriculare transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, în termen de 90 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului.

Acte Auto Leo: Registrul nou infiintat va avea rolul de a tine evidenta transferurilor de proprietate. Pana acum DRPCIV nu avea nicio obligatie din acest punct de vedere, transferul de proprietate depinzand de vointa noului proprietar, amenzile de circulatie venind pe numele vechiului proprietar pana la transferul definitiv. Existau si numeroase situatii in care inclusiv impozitul era platit de vechiul proprietar.

 1. La articolul 11, după alineatul (4) se introduc opt noi alineate, alin. (41)-(48), cu următorul cuprins „(41) Organul fiscal care operează scoaterea vehiculului din evidenţa fiscală a fostului proprietar are obligaţia de a notifica înstrăinarea acestuia în cadrul schimbului de informaţii prevăzut de reglementările în materie fiscală în termen de 5 zile lucrătoare autorităţii competente de înmatriculare. Aceasta face menţiunea privind înstrăinarea vehiculului în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate constituit de Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, în termen de 30 de zile de la primirea notificării.

Acte Auto Leo: Primaria sau Directia de Taxe si Impozite va notifica DRPCIV prin introducerea datelor noului proprietar in noul Registru. Pana acum vechiul proprietar putea scoate vehiculul de la plata impozitului, dar nu avea posibilitatea de a-l radia de pe numele sau de la DRPCIV.

(42) De la data înregistrării notificării prevăzute la alin. (41), autoritatea competentă de înmatriculare, respectiv Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor transmite datele noului proprietar la solicitarea instituţiilor interesate.

(43) În situaţia în care noul proprietar nu solicită transcrierea transmiterii dreptului de proprietate în termenul prevăzut la alin (4), înmatricularea vehiculului se suspendă de drept până la data transcrierii transmiterii dreptului de proprietare.

Acte Auto Leo: Noul proprietar va fi obligat sa inscrie vehiculul pe numele sau pentru ca înmatricularea sa nu fie suspendata.

(44) În cazul în care până la transcriere intervin transmiteri succesive ale dreptului de proprietate asupra vehiculului, termenul prevăzut la alin. (4) curge de la data primei transmiteri a dreptului de proprietate.

Acte Auto Leo: Cumparatorii care nu achizitioneaza vehiculul de la proprietarul acestuia trebuie sa fie foarte atenti la data primei vanzari pentru a nu fi in situatia de a achizitiona un vehicul a carui inmatriculare este suspendata.

(45) Suspendarea de drept a înmatriculării vehiculului intervine şi la data expirării sau, după caz, a anulării inspecţiei tehnice periodice şi încetează la data la care vehiculul trece o nouă inspecţie tehnică periodică.

Acte Auto Leo: Pana acum circulatia fara ITP era contraventie, acum devine infractiune.

(46) În cazurile prevăzute la alin. (43) şi (45), autoritatea competentă de înmatriculare, respectiv Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor înregistrează suspendarea înmatriculării în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate. Datele referitoare la suspendare se șterg după 5 ani de la data încetării acesteia.

(47) Înregistrarea suspendării înmatriculării potrivit alin.(46) în cazul prevăzut la alin.(45) se realizează pe baza datelor referitoare la inspecția tehnică periodică a vehiculului existente în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate, respectiv comunicate Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor de către Registrul Auto Român în condiţii stabilite prin protocol.

(48) În scopul verificării efectuării inspecţiei tehnice periodice a vehiculului, respectiv a valabilităţii acesteia, poliţia rutieră are drept de acces pentru consultarea Registrului naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate în condiţii stabilite prin protocol încheiat între Inspectoratul General al Poliției Române și Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.”

 1. La articolul 11, după alineatul (10) se introduc șase noi alineate, alin. (11)-(16), cu următorul cuprins:

„(11) Cu ocazia realizării operațiunilor prevăzute la alin.(2), autorităţile competente de înmatriculare înscriu în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate constituit de Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor următoarele date în format electronic:

 1. a) datele de identificare a proprietarului și a deținătorului mandatat, precum și a altei persoane, colectate în condițiile art. 15 alin.(11);
 1. b) datele de identificare a vehiculului.

(12) Datele de identificare prevăzute la alin. (11) lit.a) sunt:

 1. a) pentru persoanele fizice: numele de familie, prenumele, codul numeric personal sau, dacă este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislaţiei naţionale aplicabile, respectiv numărul de identificare fiscală, locul şi data naşterii, domiciliul/reședința, precum și, opțional, un număr de telefon și adresa de poștă electronică ale persoanei;
 2. b) pentru persoanele juridice: denumirea, sediul, codul de identificare fiscală, numărul de înregistrare în registrul comerțului, dacă este cazul, sau codul unic de înregistrare, potrivit legii naţionale aplicabile, precum și, opțional, un număr de telefon și adresa de poștă electronică ale reprezentantului acestora.

(13) Datele de identificare a vehiculului care se înscriu în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate și codurile armonizate aferente acestora se stabilesc şi se actualizează prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(14) Datele prevăzute la alin.(11) se șterg după 10 ani de la data radierii vehiculului.

(15) Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate se actualizează pe baza datelor furnizate în sistem informatizat de către Registrul Auto Român, referitoare la inspecția tehnică periodică a vehiculelor. Transmiterea datelor se face cu titlu gratuit.

(16) Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor este autorizată să facă schimb de date cu autoritățile competente de înmatriculare din statele membre ale Uniunii Europene, prin obținerea, respectiv furnizarea datelor necesare, în scopul verificării, înaintea înmatriculării unui vehicul, a statutului legal al acestuia în statul în care a fost înmatriculat anterior, în cazul în care există îndoieli asupra situației reale sau juridice a vehiculului. Verificarea împreună cu autoritățile competente de înmatriculare din statele membre ale Uniunii Europene se poate realiza inclusiv prin utilizarea unei platforme informatice în scopul facilitării schimbului de informații.”

 1. La articolul 17, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alin. (5)-(6), cu următorul cuprins:

„(5) Radierea din evidență a unui vehicul se face, din oficiu, de către autoritatea care a efectuat înmatricularea, şi în următoarele situaţii:

 1. a) în cazul notificării primite de la autorități competente sau operatori economici autorizaţi să emită certificatul de distrugere, care atestă faptul că vehiculul a fost definitiv scos din uz;
 2. b) în cazul notificării primite de la autorități competente, care atestă faptul că vehiculul a fost înmatriculat permanent în alt stat.

(6) În termen de 30 de zile de la data radierii vehiculului în condițiile prevăzute la alin.(5), autoritatea competentă îl informează pe titularul certificatului de înmatriculare cu privire la efectuarea acestei operațiuni.”

 1. La articolul 24, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate (7)-(9), cu următorul cuprins:

„(7) La eliberarea permisului de conducere, serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor înscriu în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate constituit de Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor următoarele date în format electronic:

 1. a) datele de identificare a titularului permisului de conducere românesc care sunt: numele de familie, prenumele, codul numeric personal sau, dacă este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislaţiei naţionale aplicabile, fotografia și semnătura titularului, locul şi data naşterii, domiciliul sau reşedinţa, precum și, opţional, un număr de telefon si adresa de postă electronică ale persoanei;
 1. b) categoriile de vehicule pentru care posedă drept de conducere;
 2. c) codurile armonizate ale Uniunii Europene;
 3. d) datele de identificare a permisului de conducere.

(8) Permisele de conducere româneşti care au fost preschimbate cu documente similare în alte state îşi pierd valabilitatea. Notificările de preschimbare transmise de statele emitente se înscriu în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate de către Direcţia regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor sau de către serviciile publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor.

(9) Datele prevăzute la alin.(7) se șterg după 10 ani de la data încetării valabilității permisului de conducere.”

 1. După articolul 28 se introduce un nou articol, art. 281, cu următorul cuprins:

„Art. 281 – Prelucrările de date cu caracter personal se realizează cu respectarea prevederilor legale privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.”

 1. La articolul 44, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) În circulaţia pe autostrăzi, pe drumurile expres şi pe cele naţionale europene (E) conducătorii de autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere sunt obligaţi să folosească şi în timpul zilei luminile de întâlnire sau luminile pentru circulația diurnă.”

 1. La articolul 99 alineatul (1), punctul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

„18. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu deficiențe majore, altele decât cele prevăzute la art. 101 alin. (1) pct. 11.”

 1. La articolul 101 alineatul (1), punctul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

„11. conducerea unui autovehicul, tractor agricol sau forestier, remorcă sau tramvai cu deficiențe majore la sistemul de frânare sau mecanismul de direcție, la sistemul de iluminare sau de avertizare sonoră ori când acestea lipsesc;”

 1. La articolul 102 alineatul (1), punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„1. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul care prezintă deficiențe periculoase sau al cărui termen de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice a expirat;”

 1. La articolul 102 alineatul (1), după punctul 38 se introduce un nou punct, pct. 39, cu următorul cuprins:

„39. conducerea unui vehicul a cărui înmatriculare este suspendată, în condiţiile legii.”

 1. La articolul 102 alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) conducerea vehiculului cu deficiențe periculoase la sistemul de frânare sau la mecanismul de direcţie;”

 1. La articolul 108 alineatul (1) litera a), punctul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

„7. nerespectarea obligaţiei de a folosi luminile de întâlnire şi pe timpul zilei ori a luminilor pentru circulația diurnă, pe autostrăzi, drumuri expres şi pe drumuri naţionale europene (E); ”

 1. La articolul 112 alineatul (1), literele a) și d)-g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) vehiculul înregistrat nu are efectuată inspecţia tehnică periodică valabilă ori este anulată;”

…………………………………………..

 1. d) vehiculul circulă cu deficiențe majore sau periculoase la sistemele de iluminare-semnalizare sau cu alte dispozitive decât cele omologate;
 1. e) sistemul de frânare de serviciu prezintă deficiențe majore sau periculoase;
 2. f) sistemul de frânare de securitate sau de staționare prezintă deficiențe majore sau periculoase;
 1. g) mecanismul de direcţie prezintă deficiențe majore sau periculoase;”
 2. La articolul 112 alineatul (1), după litera x) se introduce o nouă literă, lit. y), cu următorul cuprins:

„y) înmatricularea vehiculului este suspendată, în condițiile legii.”

 1. La articolul 112, alineatele (2) – (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), e), g), h1), k), o), p), r), s) şi y) la reţinerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, poliţistul rutier eliberează conducătorului de vehicul o dovadă înlocuitoare fără drept de circulaţie, iar în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), d), f), h), i), j), l), m), n), t), u), v) şi x), o dovadă înlocuitoare cu drept de circulaţie pentru 15 zile.

(3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), o), p), r), s) şi y), odată cu reţinerea certificatului de înmatriculare poliţistul rutier retrage şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare.

(4) Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, cu excepţia celor care nu corespund standardelor, se restituie proprietarului sau utilizatorului vehiculului de către poliţia rutieră, la prezentarea de către acesta a dovezii încetării motivului pentru care documentul a fost reţinut, în condiţiile prevăzute în regulament, precum şi la încetarea suspendării înmatriculării vehiculului.”.

 1. La articolul 112, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:

„(5) În cazul în care certificatul de înmatriculare sau de înregistrare a fost reținut ca urmare a săvârșirii unei contravenții privind conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu deficiențe majore sau periculoase, acesta se restituie proprietarului sau utilizatorului de către poliția rutieră la prezentarea dovezii eliberate de către Registrul Auto Român, din care rezultă că deficiența a fost remediată.”

 1. La articolul 117 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) conducerea unui vehicul care deteriorează drumul public sau afectează mediul ori care prezintă deficiențe periculoase la sistemul de frânare sau la mecanismul de direcție;”

 1. Menţiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene se modifică şi va avea următorul cuprins:

„*

 Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune în legislaţia naţională prevederile art. 4 alin.(1) teza finală şi alin. (4) paragrafele 1 şi 2, art. 6 alin.(2) lit. f), art.7 alin.(1) lit.e) şi alin.(3) lit.b), art.11 alin.(1) teza întâi şi alin.(5) teza întâi şi art. 12 din Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 403 din 30 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 alin.(1) lit.a) pct. (i) teza întâi şi teza finală şi pct. (iii) şi alin. (2) lit.a) teza întâi şi lit.b) din Directiva (91/671/CEE) a Consiliului din 16 decembrie 1991 privind utilizarea obligatorie a centurilor de siguranţă şi a sistemelor de fixare a copiilor în scaune în vehicule, publicată în Jurnalul Oficial, seria L, nr. 373 din 31 decembrie 1991, astfel cum a fost modificată prin Directiva de punere în aplicare 2014/37/UE a Comisiei din 27 februarie 2014 de modificare a Directivei 91/671/CEE a Consiliului privind utilizarea obligatorie a centurilor de siguranţă şi a sistemelor de siguranţă pentru copii în vehicule, precum și ale art. 2 lit. e), art.3 alin. (4), art. 3a alin. (3) și art. 9 din Directiva 1999/37/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind documentele de înmatriculare pentru vehicule, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 138 din 1 iunie 1999, astfel cum a fost modificată şi completată prin Directiva 2003/127/CE a Comisiei din 23 decembrie 2003, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 10 din 16 ianuarie 2004, prin Directiva 2006/103/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2006, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 363 din 20 decembrie 2006, prin Directiva 2013/22/UE a Consiliului din 13 mai 2013, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 158 din 10 iunie 2013, și prin Directiva 2014/46/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 127 din 29 aprilie 2014.”

Art. II. – (1) Până la data de 20 mai 2018, poliţia rutieră din cadrul Poliţiei Române, Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor și serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor desfăşoară activităţi de informare a participanţilor la trafic, astfel cum aceştia sunt definiți prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a proprietarilor și a deținătorilor mandatați ai vehiculelor cu privire la:

 1. obligaţiile proprietarului, deținătorului mandatat și conducătorului de autovehicul
 2. referitoare la inspecţia tehnică periodică a vehiculelor și valabilitatea acesteia,
 3. obligația proprietarului de autovehicul de a solicita autorității competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, și la condițiile de suspendare a înmatriculării vehiculului și consecințele conducerii unui vehicul a cărui înmatriculare este suspendată, respectiv a unui vehicul înregistrat care nu are efectuată inspecţia tehnică periodică valabilă.

(2) Informarea prevăzută la alin.(1) se realizează prin intermediul mai multor instrumente şi/sau acţiuni specifice, cum ar fi, fără a se limita la acestea, comunicate de presă şi informare prin mass-media, postarea informaţiilor pe pagina de internet a Poliţiei Române, a Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor și a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, organizarea unor acţiuni specifice în trafic sau în mod direct, în trafic, prin poliţiştii rutieri, sau la ghișeele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituţiilor prefectului.

(3) În scopul realizării activităţii prevăzute la alin. (1), poliţia rutieră din cadrul Poliţiei Române, Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor și serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor colaborează cu persoane juridice, organizaţii, organisme responsabile de siguranţă rutieră, organizaţii neguvernamentale care îşi desfăşoară activitatea în domeniul siguranţei rutiere şi cluburile automobilistice interesate şi cooperează cu alte instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice de la nivel central şi local, în condiţiile legii.

Art. III. – Ordinul ministrului afacerilor interne prevăzut la art. 1 pct. 5 se emite în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

Art. IV. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. V. – (1) Prezenta ordonanță intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. I pct. 9 şi 15, care intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prevederile prezentei ordonanțe se aplică de la data de 20 mai 2018, cu excepția art. I pct. 5, 7 – 9 și 15 și art. II – III care se aplică de la data intrării în vigoare a ordonanței potrivit alin.(1).

Art.VI. – (1) La data de 20 mai 2018 se suspendă de drept înmatricularea vehiculelor ale căror inspecții tehnice periodice au expirat sau au fost anulate înainte de această dată.

(2) Suspendarea înmatriculării prevăzută la alin. (1) se înregistrează în Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate de către autoritatea competentă de înmatriculare, respectiv Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor.

Art.VII. – Prezenta ordonanță se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

Prezenta ordonanță transpune în legislaţia naţională prevederile art. 1 pct.2 lit.e), pct. 3 alin.(4), pct. 4 alin.(3) și pct. 7 din Directiva 2014/46/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 de modificare a Directivei 1999/37/CE a Consiliului

privind documentele de înmatriculare pentru vehicule, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 127 din 29 aprilie 2014.

 

PRIM – MINISTRU

Mihai TUDOSE

 

Bucureşti

Nr. ______ din _______

 

 

Înşelăciune, fals şi uz de fals acte auto

O doamnă care se semnează cu prenumele Bianka are următoarea problemă legată de achiziția, printr-un intermediar român, a unui autovehicul importat din Germania. Am postat răspunsul și îl redăm mai jos pentru a ști ce să faceți în cazul în care doriți să cumpărați un autovehicul din UE printr-un intermediar.

Înşelăciune, fals şi uz de fals acte auto

Bună! Am o problemă destul de mare…Am achiziționat un autoturism de la un cetăţean român care nu avea dreptul de proprietate asupra acelui autoturism. Respectivul l-a achizițonat din Germania cu actele anulate/invalide, iar acesta mi-a vândut mie autoturismul cu acele acte. Nu avea numerele de Germania pe maşină, nu avea contract de vânzare-cumpărare între el şi proprietarul din Germania, şi nu erau complete actele pe care dânsul mi le-a dat… Pe româneşte, am luat o mare ţeapă, neştiind nimic despre cumpărarea unei maşini din Germania… Dar, după ce am scos numerele roşii( cum le-am primit, nu se ştie), am fost bineînţeles la RAR, unde am aflat că actele nu sunt valabile. Am încercat apoi să stau de vorbă cu domnul de la care am cumpărat maşina, să îi dau posibilitatea de a ne înţelege amiabil, adică să îmi dea banii înapoi şi să îi dau maşina, dar fără niciun rezultat. După ce am vorbit 3 zile despre bani, mi-a spus că îmi aduce actele din Germania, doar să mai am puţină răbdare… L-am mai lăsat 2 zile, după care nu a mai răspuns la telefon şi am mers la poliţie să depun o plângere pentru înşelăciune…. Domnul Director, de la Direcţia de Înmatriculări, mi-a spus că e posibil ca cei de la parchet/ procuratură, să îmi dea o hotărâre prin care să pot înmatricula maşina, şi că banii nu o să îi mai recuperez. Domnul de la poliţie, cu care am stat de vorbă şi la care am depus plângerea, la fel mi-a spus , că nu există posibilitatea ca eu să îmi recuperez banii… După toate „teoriile” pe care le-am auzit, aş dori câteva răspunsuri de la un avocat care s-a mai confruntat cu o astfel de problemă…Ce se poate întâmpla în acest caz, dacă am posibilitatea şi când să îmi mai recuperez banii şi, eventual, daune morale, dacă i se va întocmi dosar penal şi va face nişte ani de puşcărie pentru înşelăciune, fals în acte şi uz de fals, şi vânzarea unui bun care nu îi aparţine, dacă există posibilitatea ca după încheierea procesului să pot înmatricula maşina (deşi mă costă foarte mulţi bani ( în jur de 1000 euro), pentru că nu e în regulă nici mecanic, dacă durează mult un astfel de proces pentru că eu am valabilitate pentru numerele roşii până în 24.09 (n.n. anul 2017), şi trebuie să mă mut din Bucureşti zilele acestea… Dacă e cineva aici care mă poate ajuta, eu vă mulţumesc foarte mult pentru ajutor anticipat!! O seară frumoasă!

 

Răspuns

Bună Bianka,

Numele meu este Leo de la biroul Acte Auto Leo şi activez de 11 ani în domeniul înmatriculărilor auto.

Din păcate, nu eşti singura în această situaţie, aceşti „vânzători” de maşini profită de necunoştinţa cumpărătorilor de bună-credinţă şi câştigă foarte mulţi bani nemeritaţi.

Te afli în situaţia înmatriculării unui autovehicul importat din UE care nu a mai fost înmatriculat în România (A vinde către intermediar B, B vinde către C).

Iată mai jos lista de documente pe care cumpărătorul final C (în cazul tău, chiar tu) trebuie să le verifice pentru a avea siguranţa tranzacţiei:

 • Document ce atestă dobândirea vehiculului (poate fi reprezentat de contract de vânzare-cumpărare în limba străină sau factură în limba străină);
 • Documente de provenienţă (cartea vehiculului şi certificatul de înmatriculare în limba străină);
 • Contract de vânzare-cumpărare sau contract de înstrăinare-dobândire în limba română întocmit între vânzătorul român şi cumpărătorul român;
 • Cerificat de atestare fiscală furnizat de vânzătorul român (sau viza organului fiscal al vânzătorului pe contractul de înstrăinare-dobândire, dacă este folosit modelul din Fig.2).

Fig.1 – Cartea de identitate a autovehiculului radiat (Germania) – Brief Anulat

Fig.2 – Contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport

Este o idee bună întotdeauna, înainte de achiziţionarea unui autovehicul, să apelezi la un Serviciu de reprezentare din partea unui Birou de Acte Auto.

Dacă doreşti mai multe detalii, voi fi bucuros să-ţi ofer o consultanţă GRATUITĂ pentru problema ta specifică, doar dă-mi te rog un telefon la numărul nostru 0721.251.192.

 

Pe curând,

Leo – Acte Auto Leo

Sursa unde am găsit problema Biankăi: http://www.avocatura.com/forum/viewtopic.php?t=29326